• Modul IM

  Investiční majetek

  Evidence hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku

 • Parametry modulu

  Modul řeší evidenci hmotného a nehmotného majetku včetně drobného majetku (dříve PPS). Evidované stroje navazují souborem strojních skupin na údaje ve výkonové normě, což umožňuje výpočet strojních kapacit a výpočet strojních nákladů (variabilní a fixní) v modulu PL. Evidence hmotného investičního majrtku (HIM) obsahuje kromě standardních údajů i údaje pro uvedený výpočet plánu strojních kapacit a nákladů. K dispozici je široké spektrum sestav, včetně výpočtu odpisů (účetních a daňových) a sestavení ročních statistických výkazů. Je umožněno daňové odepisování forem v závislosti na opotřebení.
  Stěžejní akce jsou řešeny formou:
  - výpočet do pracovního souboru zobrazení
  - promítnutí příslušné akce do kmenového souboru.

  Účetní změny, které řeší kompletní legislativu: poloviční odpisy při prodeji, automatické změny koeficientů při technickém zhodnocení. Možnost vést účetní odpisy shodné s daňovými (automatické dorovnání měsíčních účetních odpisů na odpisy daňové i při libovolné účetní změně, jako je např. prodej, technické zhodnocení, zvýšení pořizovací ceny apod.) Modul Investiční majetek poskytuje sestavy podle SKP se součty za libovolný počet znaků SKP.

  Evidence drobného investičního majetku je založena na obdobném principu jako evidence hmotného investičního majetku, pouze bez výpočtu odpisů. Evidence drobného investičního majetku umožňuje hromadnou a jednotlivou evidenci tzn. možnost více stejných předmětů drobného investičního majetku na jedné kartě s různým rozmístěním.

  Dále je zde k dispozici úloha metrologie, která umožňuje sledovat a plánovat kontroly měřících přístrojů a zařízení s respektováním časové náročnosti kontroly po jednotlivých měsících, včetně statistického vyhodnocení uskutečněných kontrol.

 • Hmotný a nehmotný investiční majetek

  Evidenční karty, účetní změny, měsíční odpisy, měsíční uzávěrky, tiskové sestavy.

 • Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek

  Evidenční karty, opravy, tiskové sestavy, skupinové zpracování skupinové změny.

 • Metrologie

  Aktualizace údajů k metrologii, tisky plánovaných kontrol, statistika provedených kontrol.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz