Snake 5.2

Snake je integrovaný výpočetní systém pro řízení výrobních podniků. Cílem nasazení výpočetního systému Snake je poskytovat informace o chodu vlastní společnosti vrcholovému vedení, ale i běžným uživatelům.

Přesné informace získané v reálném čase mají rozhodující význam pro efektivní řízení Vaší společnosti, což v konečném důsledku vede ke značným úsporám jako např. :

  1. snižování stavu zásob
  2. výroba v žádaném množství a sortimentu
  3. dokonalý přehled o zmetkovitosti
  4. přehled o plánované spotřebě a skutečné spotřebě materiálu
  5. optimalizaci technicko-hospodářských norem
  6. podpora organizace a řízení podle norem řady ISO 9000

Výpočetní systém Snake Vám značně zjednoduší a zautomatizuje administrativní činnosti spojené s provozem společnosti.