Snake 5.2

Mzdy a personalistika

Modul obsahuje personální evidenci pracovníků a zpracování mezd navazuje na modul ŘV - zpracování jednicových mezd a na modul účetnictví. Personální evidence obsahuje standardní data ve formě osobní karty pracovníka, kterou lze podle potřeby rozšířit o další údaje. Blok zpracování mezd dovoluje uživatelskou definici mzdových složek, mzdové třídy, druhy pracovní doby, trvalé mzdové složky apod. Pro výpočet mezd se pořizují odchylky od normální pracovní doby. Nemocenská, neplacené volno, propustky, dovolená apod. Automaticky je podchycen průměrný výdělek, všechny typy náhrad, daně, zdravotní a sociální pojištění, prémie, vedlejší pracovní poměry, státní vyrovnávací příspěvek, pracující důchodci...

Výstupní sestavy lze rozlišit podle útvaru na mzdovou účtárnu, PAM, personalistiku nebo na sestavy pro vybrané pracovníky.

Matriční soubor zaměstnanců
Aktualizace matričních údajů, vyživované osoby, stupně dosaženého vzdělání, znalosti jazyků, další pracovní poměr.

Trvalé mzdové výdaje
Navedení trvalých mzdový složek (základní plat, spoření, exekuce, osobní ohodnocení, půjčky...).

Zálohy
Zpracování řádných záloh, výdej hotovosti (mimořádné zálohy), tisk výplatních listin.

Výpočet mezd
Otevření měsíce, zadání měsíčních dat pro výpočet, výpočty mezd pro různé výběry (seznam středisek, vybraného zaměstnance), ukončení měsíce, výpočty průměrů, prémie.

Výstupní sestavy
Výplatní pásky, rekapitulace mezd, vyplacené dávky, státní vyrovnávací příspěvek, mincovka, výplatní listina, podpisová listina dobírky, půjčky z FKSP, podnikové spoření, čerpání dovolené, sociální a zdravotní pojištění, čerpání mzdových prostředků, sledování přesčasů...

Číselníky a mzdové předpisy
Definování různých číselníků pro aktualizaci v matričních údajích (kolektivy, kategorie, formy mzdy, funkce, zdravotní pojišťovny..), definice mzdového listu, konstanty používané při výpočtu (výše dětských přídavků, SVP, % sociálního a zdravotního pojištění, rodičovský příspěvek, minimální mzda, odpočty od daňového základu...).