Snake 5.2

Obslužné programy

V modulu obslužných programů jsou soustředěny úlohy pro celkovou administraci systému Snake.

Obslužné programy
Údržba souboru oprávněných uživatelů s jejich přístupovými právy k jednotlivým úlohám, zálohování dat, nastavení parametrů systému, údržbu souborů, sledování aktivity uživatelů v systému, práce s tiskovou frontou, definice společných tiskáren a typů tiskáren, generátor tiskových sestav.