Metodické parametry systému

Systém je charakterizován metodickými parametry, jejichž stručný popis považujeme za důležité uvést pro základní orientaci.

druh kalkulace
průběžná (spotřebované polotovary se oceňují v členění položek kalkulačního vzorce)
postupná (spotřebované polotovary se oceňují jednou položkou

rozvrhování nepřímých (režijních) nákladů
nepřímé náklady jsou do kalkulace zahrnovány pomocí 6-ti volně definovatelných položek kalkulačního vzorce

ocenění materiálu na skladě
v plánovaných (vážený průměr) cenách dle ceníku materiálu na zvolené časové období

organizační struktura
podnik členěný na jednotky charakteru hospodářského střediska, nákladového střediska, divize

účetnictví
využívá účtových tříd 0 až 7 účtové osnovy a nákladové účetnictví hospodářských středisek plánovací a oceňovací

období
1. měsíc plánovací období

plán výroby
1. měsíc