Snake 5.2

Řízení výroby

Moduly Parametry

Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby, pro pořizování dat a pro sledování průběhu rozpracované a odváděné výroby v reálném čase. Modul obsahuje tisky kompletní výrobní dokumentace dle normativů a rozpadu na příslušné zakázky (externí a vnitropodnikové). Pořizují se zde údaje z pracovních lístků, mezistřediskové převody, hlášení o technologických ztrátách, zmetkové hlášení a fyzická inventura rozpracované výroby. Důležitou součástí je navádění opravitelných zmetků, které lze opětovně zařadit do výpočtu plánu. Uzávěrka ve výrobě provede uzavření všech výrobních příkazů v návaznosti na jejich splnění a skladové pohyby s nimi souvisejícími. Automaticky dojde k přesunu nesplněných příkazů do dalšího období (skluzové výrobní příkazy).

Finanční vyhodnocení pohybu výroby

Ocenění vykázané rozpracované a hotové výroby k libovolnému okamžiku mezioperačním ceníkem platným pro daný měsíc, stavy s volitelným tříděním pohybů a s volitelným kalkulačním vzorcem.

Vyhodnocení plnění plánu

Porovnání výrobních příkazů s vykázanou skutečností, vyhodnocení plnění pracovních lístků po operacích, podle pracovišť, využití strojů, rozbory odchylek od norem, rozbory prostojů, plnění výkonových norem, plnění vnitrostřediskových kooperací.

Pořízení dat ve výrobě

Navedení údajů do pracovních lístků, norma, strojní čas, směnový čas, možnost navedení odchylek a prostojů, mezistřediskové převody, nekvalitní výroba. Pořízení dat za aktuální období, předstihový měsíc a všechny případné skluzové měsíce vyplývající z nesplněných zakázek. Možnost pořízení hromadných pracovních lístků za daný dílec. Modulu obsahuje funkci na automatické provedení plánovaných mezistřediskových převodů podle limitek.

Tiskové sestavy výrobních příkazů

Tisk veškerých dokladů potřebných pro řízení výroby dle vypočítaného plánu. Limitky pro spotřebu materiálu, odvádění polotovarů a finálních výrobků, pracovní lístky.... Tisky průvodek na výrobní dávky, které slouží jako podklady pro certifikaci výrobků dle ISO 9000. Tisknout je možno v jednořádkových sestavách nebo jako jednotlivé doklady.

Vyhodnocení nekvalitní výroby

Vyhodnocení nekvalitní výroby s odlišením normovaných ztrát (technologicky nutné ztráty) a zmetků zaviněných lidským činitelem, vadným materiálem a pod., vyhodnocení prostojů s kódem důvodu.

Měsíční závěrka ve výrobě

Měsíční závěrka uzavře měsíc a vytvoří transakce hlavní účetní knihy. Možnost volného definování účetních sestav všech pohybů na skladech a střediscích, možnost navolení kalkulačního vzorce pro ocenění sestav pohybů.

Změna oceňovacího období - inventura

Porovnání fyzického a dokladového stavu rozpracované výroby, přepis inventury po jednotlivých střediscích. Skladovatelnost dílců na operacích, nezapracovaných dílců, nezapracovaných materiálů.

Mimořádná inventura s uzávěrkou

Mimořádná uzávěrka provede chod měsíční závěrky kdykoli během měsíce.