Snake 5.2

Skladové hospodářství

V modulu SKL se zakládají skladové karty a zpracovává soubor dodavatelů. V rámci evidence je veden samostatně přehled nakupovaných materiálů, vyráběných polotovarů a finálních výrobků. Evidence nakupovaného materiálu obsahuje příjem zboží. Je zajištěno párování příjemek s vystavenou objednávkou a došlou fakturou včetně sledování cenových odchylek a automatickým rozpouštěním nemateriálových položek faktur (dopravné, nevratné obaly, poštovné ...). V SKL se pořizují data i o pohybech dílů a finálů na skladech. Lze provádět i meziskladové převody. Evidence položek na skladě je víceskladová - jedna položka může být na více skladech a je automaticky vedena jedna součtová skladová karta. Důsledně je vyřešena hmotná odpovědnost na jednotlivých skladových místech.

Dodavatelé
Souhrn informací o dodavatelích, adresy, bankovní spojení, finanční údaje včetně platebních podmínek a dosažených obratů.

Řízení zásob
Údržba přesných bilancí zásob, evidence veškerých skladových pohybů, inventurní vyhodnocení. Vícenásobné sklady. Automatické vytváření ceníku jak pro oceňování skladových zásob, tak pro tvorbu zakázek. Různé přehledy a vyhodnocení, reglety, skladové deníky, obratové statistiky, ceníky...

Objednávky nákupu
Používáním modulu lze zadávat a udržovat nákupní objednávky a požadavky na nákup. Modul je těsně integrován s funkcí plán požadavků na materiál. Evidence více dodavatelů pro jeden materiál s jejich objednávkovým číslem, měrnou jednotkou, obvykle dodávaným množstvím, dodavatelskou morálkou... Příjem materiálu s automatickým vykrýváním objednávek nákupu. Párování příjemek s fakturami. Reklamační řízení, automatické rozpouštění nemateriálových položek do skladových cen.