Snake 5.2

Zakázky

Zakázky jsou v podstatě klíčovým modulem celého programu. Pro potřeby obchodní činnosti se v něm propojují data z evidence zákazníků, skladového hospodářství, technické přípravy výroby a plánování a řízeni. V této části se mapuje celý obchodní proces počínaje rozesíláním nabídek, přes potvrzení objednávek, zařazování zakázek do plánu až po samotnou fakturaci s návazností na finanční účetnictví. Program nabízí mnoho možností v oblasti cenové politiky, marketingu, reklamy, evidence a vyhodnocování.

Zákazníci
Souhrn informací a zákaznících je obdobný jako pro dodavatele s tím , že jsou udržovány údaje navíc důležité pro marketing podniku, např. soubory zájemců. Na tyto potenciální zákazníky lze rozesílat různé nabídky.

Zakázky a nabídky
Celý postup obchodního procesu lze začít programově sledovat a vytvářet již ve stádiu tvorby nabídek a objednávkových listů, přes potvrzení příjmu objednávky až po tisk finálních odbytových formulářů (faktury, dodací listy, zálohové faktury) s následným knihováním, kdy program provádí aktualizaci řady dalších údajů (stavy skladu, obratové statistiky..), které jsou nezbytné pro další řízení obchodní činnosti. Automaticky jsou vytvářeny transakce pro hlavní účetní knihu (změna stavu hotových výrobků, dokončené výroby, výnosy, zákaznické saldo....). Lze zpracovat nabídky a zakázky i na výrobky, které jsou variantou podobného výrobku. Odděleně jsou evidovány adresy dodacího listu a faktury. Automatické výpočty rabatů podle různých kritérií. Komentáře k zakázkám a k jednotlivým položkám. Dodací termíny pro položky. Tisky dokladů v různých jazycích a měnách.

Analýzy prodeje
Modul analýzy prodeje zajišťuje vyhodnocení produktivity obchodních zástupců a kontrolu efektivnosti prodeje. Prodej lze agregovat podle různých kritérií (podle výrobků, skupin výrobků, skupin zákazníků ...).