• Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

Skladové hospodářství

 • Parametry modulu

  V modulu skladové hospodářství se zakládají skladové karty a zpracovává soubor dodavatelů. V rámci evidence je veden samostatně přehled nakupovaných materiálů, vyráběných polotovarů a finálních výrobků. Evidence nakupovaného materiálu obsahuje příjem zboží. Je zajištěno párování příjemek s vystavenou objednávkou a došlou fakturou včetně sledování cenových odchylek a automatickým rozpouštěním nemateriálových položek faktur (dopravné, nevratné obaly, poštovné ...).

  V modulu skladové hospodářství se pořizují data i o pohybech dílů a finálů ve skladech. Lze provádět i meziskladové převody. Evidence položek na skladě je víceskladová - jedna položka může být na více skladech a je automaticky vedena jedna součtová skladová karta. Důsledně je vyřešena hmotná odpovědnost na jednotlivých skladových místech.

 • Dodavatelé

  Souhrn informací o dodavatelích, adresy, bankovní spojení, finanční údaje včetně platebních podmínek a dosažených obratů.

 • Řízení zásob

  Údržba přesných bilancí zásob, evidence veškerých skladových pohybů, inventurní vyhodnocení. Vícenásobné sklady. Automatické vytváření ceníku jak pro oceňování skladových zásob, tak pro tvorbu zakázek. Různé přehledy a vyhodnocení, reglety, skladové deníky, obratové statistiky, ceníky...

 • Objednávky nákupu

  Používáním modulu skladové hospodířstvílze zadávat a udržovat nákupní objednávky a požadavky na nákup. Modul skladové hospodářstvíje těsně integrován s funkcí plán požadavků na materiál. Evidence více dodavatelů pro jeden materiál s jejich objednávkovým číslem, měrnou jednotkou, obvykle dodávaným množstvím, dodavatelskou morálkou...

  Příjem materiálu s automatickým vykrýváním objednávek nákupu. Párování příjemek s fakturami. Reklamační řízení, automatické rozpouštění nemateriálových položek do skladových cen.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz