• Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

Technická příprava výroby

 • Parametry modulu

  Úlohy modulu Technická příprava výroby slouží uživateli k provádění trvalých změn do platných souborů normativní základny včetně prvotního pořízení. Normativní základna zahrnuje katalog výrobků a polotovarů, kusovníkové a materiálové normy, výkonové normy, ceník nakupovaných materiálů, soubor hospodářských a nákladových míst, typizovaných operací, pracovišť, tarifních tříd a různých číselníků a dalších pomocných souborů definovatelných uživatelem.

  Důležitým prvkem modulu Technická příprava výroby usnadňujícím práci je možnost hromadných změn v jednotlivých souborech. U důležitých souborů je vedena podrobná evidence s informací kdo a kdy změnu provedl.
  V návaznosti na řadu norem ISO 9000 je možné evidovat zodpovědnou osobu za technologii dílu a osobu odpovědnou za kontrolu z OTŘ, která dohlíží na daný dílec.

  u modulu Technická příprava výroby je charakterizován rovněž definovatelností přístupových práv do změnového řízení norem na dvou úrovních: a) přístup ze strany uživatelů, b) přístup podle střediska finálu uvedeného v katalogu dílců. Technická příprava výroby umožňuje převod stávajících normativních základen pomocí parametrů definovaných při konfiguraci programu.
  Vyniká úlohou tvorba nových výrobků mimo platné soubory technické přípravy výroby za využití stávajících údajů. "Staré" normy je možno převádět do archivu norem, aby nedocházelo k narůstání aktuálních souborů. V případě opětovného zařazení do výroby dojde k jednoduchému převedení zpět do aktuálních souborů.

  Systém umožňuje pracovat rovněž s variantními normami, kdy se veškeré kusovníkové a výkonové normy vytvářejí na konkrétní variantu výrobku, která vzniká při zadání v modulu Technická příprava výroby nebo při zadání do zakázky. O použití variantních nebo nevariantních norem je třeba rozhodnout před instalací systému. Lze využívat termínovanou platnost norem, přípravný čas, uzlové operace, technologicky nutné ztráty, druhý název v ceníku materiálu a v katalogu výrobků, čas v hodinách nebo minutách...

 • Tvorba katalogu výrobků, kusovníkových vazeb a technologických operací, nakupovaných polotovarů

  Pracovní postupy, definice uzlových operací, pracovních míst, strojů, kapacitních údajů, výtěžnost na jednotlivých operacích, kopírování pracovních postupů jednoho artiklu pro jiný artikl, přípravné časy, popisy každé operace, komentáře k operacím, seznam nástrojů pro každou operaci, automatické kontroly rekurze ve struktuře výrobku, kusovníkové vazby a technologické operace s termínem OD-DO.

 • Změny do souborů

  Údržba pomocných číselníků, měrných jednotek, přepočtů měrných jednotek, hospodářská střediska a nákladová místa, počty pracovníků pro výrobu, kapacity strojů a pracovní kapacity, standardní operace, pracovní a režijní třídy.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora modulu komplexního, informačního systému pro modulu Technická příprava výroby plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz